Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/sites/browncowpublishing.com/public_html/wp-settings.php on line 32 amdanom ni
checkout

The Brown Cow public house in the Mold of Daniel Owen's day

dewch i chi gael gwybod mwy am Brown Cow Publishing

Ffurfiwyd Brown Cow yn 2010 fel enw masnachu Jaffa Design Limited, a daeth i fodolaeth yn y lle cyntaf er mwyn cyfieithu a chyhoeddi cyfres nodedig o ddeg llyfr clasurol gan Daniel Owen, yr awdur Cymraeg o oes Fictoria. Daw John Mainwaring—cyfarwyddwr Brown Cow—o gefndir cyhoeddi, a bu’n gweithio ym maes dylunio cloriau llyfrau a chylchgronau.

Cafodd Brown Cow ei enwi ar ôl pennod yn y llyfr cyntaf a gyhoeddwyd gennym yn 2010, sef cyfieithiad o’r nofel Enoc Huws a luniwyd gan Daniel Owen yn 1891. Ym Mhennod 47, mae Owen yn cyflwyno’r darllenydd i dafarndy ‘hynod o hen ffasiwn, ar gwr y dref’ sy’n dwyn yr enw Brown Cow. Er mai ffuglennol ydyw yn y llyfr, roedd tafarn yn dwyn yr un enw yn yr Wyddgrug, tref enedigol Owen (yn y llun gyferbyn). Mae’r adeilad yn sefyll hyd heddiw yn 82 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug.

Ceir stori hynod yn ymwneud ag enw’r dafarn ‘Brown Cow’ a sut y cafodd perchnogion y dafarn lawer o lwc tra roedd yr arwydd uwchben y drws. Gallwch ddarllen am hynny, a bron y gallwch flasu’r ‘Kelstryn’ ac arogleuo baco cetyn yn y bennod enghreifftiol hon.