Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/sites/browncowpublishing.com/public_html/wp-settings.php on line 32 Fireside Tales: Datganiad i’r wasg

Fireside Tales: Datganiad i’r wasg

Caiff y cyfieithiad cyflawn cyntaf i’r Saesneg o Straeon y Pentan (o’r fersiwn Gymraeg wreiddiol a gyhoeddwyd ym 1895) ei gyhoeddi ym mis Hydref gan Brown Cow Publishing mewn partneriaeth gyda Y Lolfa, fel rhan o Gyfres Nodedig Daniel Owen. Bydd y rhai a gafodd fwynhad o ddarllen y llyfr cyntaf yn y gyfres y llynedd, The Trials of Enoc Huws, yn falch o gael eu gafael ar y llyfr newydd, Fireside Tales. Mae’n gasgliad o bedwar ar bymtheg o straeon byrion a phortreadau o gymeriadau, a gyhoeddwyd yn gyntaf yn y Gymraeg.

Yn y gyfrol newydd hon, cawn ddigonedd o’r ffraethineb slic a’r dychan hynaws sy’n nodweddu nofelau’r awdur.
Mae Fireside Tales, sy’n aml yn seiliedig ar straeon llafar gwlad, yn llawn o ddarluniadau difyr a digri o fywyd yng Nghymru’r bedwaredd ganrif ar bymtheg:

• bechgyn direidus sy’n twyllo gweithiwr ffatri i gredu bod ei ben yn chwyddo;
• bugail unig a gaiff ragarwydd brawychus; a
• gŵr ifanc sy’n mynd i drafferthion pan gaiff ei gamgymryd am droseddwr y mae’r awdurdodau ar ei ôl, ac mae oblygiadau trasig i anturiaethau dau fab sy’n ceisio sylw’r un ferch brydferth.

Eleni, bydd Fireside Tales gan Daniel Owen yn ymddangos yn y Saesneg am y tro cyntaf, yn llawn o ferched prydferth, pregethwyr tanbaid, sawl hurtyn hygoelus ac ambell i ysbryd. Fe’i lluniwyd yn wreiddiol i’w ddarllen wrth y pentan ar nosweithiau hir oes Fictoria, a bydd y llyfr hwn yn siŵr o ddod â gwres i’r galon yn ein bywydau modern.

Cafodd Fireside Tales ei gyfieithu gan Adam Pearce a’i olygu gan Derec Llwyd Morgan, a chaiff ei lansio yn ystod Gŵyl Daniel Owen 2011 mewn digwyddiad drwy docyn yng Nghlwyd Theatr Cymru ar ddydd Llun 17eg Hydref am 7:30pm.

“Gydag amser ac adnoddau yn gyfyngedig, dewiswyd Fireside Tales, un o’r byrraf o blith pum prif waith Daniel Owen, i’w gyfieithu eleni,” eglura John Mainwaring. “Mae Adam Pearce a Derec Llwyd Morgan ill dau wedi gweithio yn arbennig o galed i ddwyn popeth at ei gilydd, ac rwy’n ddyledus i’r ddau am eu parodrwydd hynaws i roi cymaint o’u hamser eu hunain. Ni allaf ond tybio eu bod nhw’n cael yr un pleser o waith Daniel Owen ag y caf i, ac rwy’n siŵr y cytunant â mi wrth ddweud cymaint o fraint oedd cael gweithio ar y testun a chyflwyno’r copi hwn i’r byd.”

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch John Mainwaring ar 01244 545822.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.