Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/sites/browncowpublishing.com/public_html/wp-settings.php on line 32 Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Mae cyfieithiad o un o straeon byrion Daniel Owen o’r llyfr ‘Fireside Tales’ yn cael ei ddarllen Dydd Sul ar ‘Phil the Shelf’, rhaglen llyfrau BBC Radio Wales, sy’n cael ei gyflwyno gan Phil Rickman. Bydd y bardd, comedïwr a pherfformiwr, Les Barker yn darllen o ‘God Sent’ – stori fer am gi – sydd yn un o’r 19 o straeon byrion yn ‘Fireside Tales’ a ysgrifennwyd gan nofelydd Cymraeg y 19eg ganrif, Daniel Owen – un o feibion enwocaf Cymru.

Dywedodd John Mainwaring o Brown Cow Publishing. “Mae’n galonogol bod waith Daniel Owen yn cael ei ddarllen ar un o raglenni radio mwyaf poblogaidd BBC Radio Wales gan berfformiwr adnabyddus fel Les, ochr yn ochr â darnau o waith gan awduron cyfoes fel Anthony Horowitz a Tricia Ashley. Eleni yw’r tro cyntaf i ‘Fireside Tales’ cael ei gyhoeddi yn Saesneg ac rydym yn falch bydd cymaint yn cael clywed rhan ohono. Daeth y prosiect i ail-gyhoeddi gwaith Daniel Owen yn Gymraeg a Saesneg i fodolaeth er mwyn cyflwyno Owen i gynulleidfa newydd ac ehangach. Rydym yn falch iawn bod BBC Radio Wales wedi dewis ‘Fireside Tales’ a Les Barker ar gyfer eu rhaglen gylchgrawn lenyddiaeth.”

Darllenodd Les Barker ‘God Sent’ yn lansiad llyfr ‘Fireside Tales’ ym mis Hydref gyda llawer o bobl yn sôn am addasrwydd arddull unigryw Les ar gyfer darllen gwaith Owen.
Bydd ‘Phil the Shelf’ yn cael ei darlledu ar ddydd Sul 13 Tachwedd, 2011 am 5:00 y.h. a bydd ar gael wedi hynny ar BBC Radio Wales ar ‘Listen Again’ am un wythnos wedyn.
‘FiresideTales’ £ 8.95 [ISBN: 978-0-9567031-1-8] wedi ei chyhoeddi gan Brown Cow Publishing a’r Lolfa. Ar gael o siopau llyfrau neu o www.browncowpublishing.com neu www.ylolfa.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.