Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/sites/browncowpublishing.com/public_html/wp-settings.php on line 32 datganiad i’r wasg

datganiad i’r wasg

Mae Brown Cow Publishing yn lansio ei wefan newydd – gan gymryd cam arall ar y daith i fod yn dŷ dylunio a chyhoeddi blaenllaw yn Ngogledd-ddwyrain Cymru.

“Byddwn yn cynnig cyfle i awduron gyhoeddi eu gwaith yn Gymraeg neu yn Saesneg, ac yn gweithio’n agos efo nhw i ychwanegu gwerth at eu cyfrolau drwy ein hangerdd, ein harloesedd a’n brwdfrydedd ein hunain,” eglura John Mainwaring, sylfaenydd Brown Cow Publishing.
“Mae’n golygu cyflwyno gwaith yr awdur i’r darllenydd mewn ffordd sy’n cyfoethogi’r testun yn ofalus ac yn rhoi gwerth ychwanegol iddo. Gall dylunio gwael ddifetha syniad da ac, yn yr un modd, bydd dylunio da bob amser yn gwella syniad gwych. Mae cyhoeddi yn bendant yn ymdrech ar y cyd.”

Derbyniodd Brown Cow Publishing gymorth gan y Fenter Iaith wrth sefydlu’r wefan, sy’n ddwyieithog yn Gymraeg ac yn Saesneg.

“Bu’r Fenter Iaith yn hynod o gefnogol,” meddai John Mainwaring. “Rwy wrth fy modd o allu cyflwyno fy ngwefan yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac ni fyddwn wedi gallu gwneud hynny’n effeithiol heb gymorth y Fenter.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.